Ranczopedia
Advertisement

Areszty i więzienia

Pierwszym człowiekiem z więzienną przeszłością w serialu jest Solejuk. Siedział w więzieniu więcej niż jeden raz, o czym wiadomo z jego własnych słów, gdy wielokrotnie mówi o sobie jako recydywiście. Wspomina o tym również jego żona, gdy przyznaje się do zdradzenia męża w przeszłości.

W drugiej serii ma miejsce spektakularne aresztowanie

S2 DVD4 (21).png

niejakiego Stolarkiewicza vel Kowalskiego. Nie dowiadujemy się, jakie ciążą na nim konkretne zarzuty, natomiast jest oczywiste, że przybył do Wilkowyj po to, aby się ukryć, bowiem był poszukiwany listem gończym. Kusy stwierdza, że Stolarkiewicz byl lobbystą. Do aresztowania doszło dzięki czujności Kusego i policjanta Staśka.

Krótkotrwałemu aresztowi dobrowolnie poddaje się Pietrek, gdy wieś staje przeciw Wójtowi, ponieważ ten nie chce rozpocząć odbudowy spalonej knajpy. Areszt ów ma na celu wykazanie, że Policjant podjął walkę z wilkowyjskimi terrorystami, podczas gdy w istocie Stasiek z całego serca im sprzyja, bowiem bardziej niż oni chce, aby Wioletka odzyskała zarówno miejsce pracy, jak i dom.

W serii siódmej za czynną napaść na policjanta zostają aresztowani Wargacz, Solejuk i Myćko, którzy w stanie skrajnego upojenia pozwolili sobie na niewybredne żarciki pod adresem Staśka, w przekonaniu, że jako członków kierownictwa partii chroni ich „jemmutet”. Przed dłuższym pobytem za kratkami wybronił ich Senator, który udzielając poręczenia doprowadził do wypuszczenia ich na wolność.

Obora Sambela3.jpg

Wargacz nie cieszy się długo wolnością, bowiem poczęstowany przez Klaudię i jej aktualnego chłopaka Łukasza jointem, z tej miłości do całego świata wypuszcza z obory całe stado rozpłodowych byków. Za to zostaje skazany i trafia do aresztu. Równie odurzeni marihuaną Solejuk i Myćko unikają podobnego losu, bowiem Solejuk zawczasu odłączył się od kompanów i poszedł miłować ławeczkę, Myćko zaś zdążył uciec.

Gdy Wargacz odbywa swoją karę, prokuratura wydaje nakaz aresztowania Lucy Wilskiej! We wsi nikt nie potrafi zrozumieć, dlaczego najuczciwszej osobie w całej gminie postawiono zarzuty korupcji.

89-5.jpg

Próbując bronić Lucy, do aresztu na krótki czas trafia też Proboszcz za czynną napaść na prokuratora oraz Kusy (za współudział). Wychodzą na wolność dzięki interwencji Biskupa Sądeckiego i pomocy mecenasa Gabrielskiego. Ostatecznie ujawnione zostają fakty, z których niezbicie wynika, że rzeczywistym celem działań prokuratury jest Senator. Dzięki zdobytym dowodom Koziołowi i Czerepachowi udaje się dotrzeć do ważnego polityka, który ugina się pod szantażem i odkręca całą sprawę.

Zobacz też

Advertisement