Ranczopedia
Advertisement

Logo TV internetowa Wilkowyje

Internetowa Telewizja Wilkowyje – telewizja internetowa założona i prowadzona przez Tomasza Witebskiego, która ma za zadanie pokazywać mieszkańcom społeczne życie ich własnej gminy. Dźwięk z telewizji jest jednocześnie nadawany w Radiu Wikowyje.

W IV serii Lucy postanawia skomputeryzować wieś w ramach akcji Internet pod strzechy. Wraz z urządzeniami Wilkowyje dostają także łącze szerokopasmowego internetu. Arkadiusz Czerepach – jako jeden z pierwszych – docenia możliwości, które daje połączenie z internetem. Przekonuje do tego dotychczasowo sceptycznie nastawionego Wójta, tłumacząc mu, że można owo przedsięwzięcie świetnie wykorzystać w celach propaganowych, co ma niebagatelne znaczenie w kontekście zbliżających się wyborów. Czerepach próbuje namówić do prowadzenia telewizji Witebskiego – jednak ten, pomny wcześniejszym doświadczeniom, odmawia mu. Kiedy Lucy odnosi do urzędu gminy pieniądze za komputery, Arkadiusz prosi ją, by namówiła Tomasza do założenia i prowadzenia telewizji. Prośby odnoszą skutek, bo Witebski zakłada w końcu to ważne lokalne medium, które powiadamia często o dramatycznych wręcz wydarzeniach z Wilkowyj.

W siódmej serii serialu Witebski na czas porodu Franceski musi wyjechać do Włoch. Telewizję chcą od niego odkupić Senator z Czerepachem oraz Więcławska z Hadziukową i Solejukową. Witebski nie zgadza się na proponowane mu oferty i podczas swojej nieobecności przekazuje telewizję w ręce Joli i Pietrka.

Emisje TV

  • uroczyste otwarcie Internetowej Telewizji Wilkowyje
  • transmisja z walki pomiędzy obywatelami Wilkowyj a mafią
  • debata wyborcza Kozioła i Lucy
  • oświadczenie Lucy ws. pieniędzy za komputery
  • spoty wyborcze kandydatów
  • program prowadzony przez Kingę ws. stanu oświaty
  • program artystyczny Joli i Pietrka
  • program „Wybacz mnie
  • przerwana debata wyborcza Więcławskiej i Dudy

Zobacz też

Advertisement