Ranczopedia
Advertisement

Mieszkanie Profesora od śpiewu - mieszkanie w bloku w Lublinie, w którym mieszka Profesor od śpiewu.

Blok, w którym znajduje się mieszkanie Profesora od śpiewu

W tym mieszkaniu profesor uczy ludzi śpiewu.

W tym mieszkaniu w VI serii Jola z Pietrkiem uczyli się śpiewu.