Ranczopedia
Advertisement

Rada Gminy Wilkowyje - organ stanowiący i kontrolny gminy Wilkowyje. Siedziba rady mieści się w budynku Urzędu Gminy.

56-1.jpg
56-11.jpg

Seria 1-4

W czasach gdy wójtem był Paweł Kozioł, nie było w serialu żadnego wątku z udziałem rady gminy. Jej rola w życiu politycznym gminy była marginalna, gdyż praktycznie wszystkie ważne decyzje podejmował wójt[1].

Seria 5

Po dojściu Lucy do władzy, radni, którzy do tej pory bali się mieć własne zdanie, stają się bardzo aktywni. Niestety, w większości przypadków aktywność ta nie przekłada się w skuteczność w przyjmowaniu uchwał, a niekiedy zdecydowanie utrudnia prowadzenie obrad. Nawet w przypadku tak błahej sprawy jak uchwalenie nazw kilku ulic, radni nie mogą dojść do porozumienia, wzajemnie się przekrzykując. Szczególnie kilku z nich sprawia kłopoty: skrupulatny i pedantyczny Bartkowiak, wiecznie niezadowolony Kusiba z Dopiewa oraz - w szczególności - niezrównoważony Myćko. Lucy i Halinie dzięki podstępowi udaje się skłonić tego ostatniego do rezygnacji z mandatu, jednak ku ich rozpaczy, na jego miejsce w wyborach uzupełniających do rady zostaje wybrany były wójt Kozioł. Od razu zostaje wybrany na przewodniczącego rady, w miejsce dotychczasowo pełniącej tę funkcję dyrektorki szkoły. Jednak okazuje się, że były wójt popiera wszystkie inicjatywy autorstwa Lucy i Haliny, a że żaden z radnych nie ma odwagi mu się przeciwstawić, wszystkie uchwały zostają podjęte.

Seria 6

W tej serii również jest kilka scen z udziałem rady gminy - w pierwszym odcinku, po tym jak Kozioł został senatorem, konieczne jest wybranie nowego przewodniczącego. Zostaje nim policjant Stasiek, dzięki poparciu Lucy, Haliny i dyrektorki. Pozostałych kandydatów, Bartkowiaka i Kusiby, nikt nie poparł oprócz nich samych.

Podczas innej sesji w roli widza uczestniczy ksiądz Maciej, karnie oddelegowany przez proboszcza, oficjalnie w celu zapoznania się z mieszkańcami gminy. Jego obecność okazała się bardzo przydatna, gdyż dzięki jego wywodowi na temat rozwijania czytelnictwa od najmłodszych lat, radni podejmują decyzję o podjęciu uchwały o dofinansowaniu książek dla dzieci w gminie.

Na skutek protestów, wszczętych pod Urzędem Gminy przez m. in. Wargacza, Myćkę i Solejuka, w których uczestniczy również Radny Bartkowiak, zostaje zawarte porozumienie, zgodnie z którym opozycja w Radzie raz na miesiąc ma prawo do swoistego liberum veto, czyli skutecznego oprotestowania jednej uchwały.

Seria 7-10

W tych seriach nie ma wątków poświęconych radzie. Jedynie w 88. odcinku Koniec świata w Wilkowyjach, 102. Jedźmy, nikt nie woła i 113. Konie trojańskie pojawia się radny Kusiba, który najpierw przybywa do domu Senatorowej, by zadeklarować poparcie Dopiewa dla aresztowanej pani wójt, następnie przychodzi do Lucy prosić o poparcie dla siebie w kolejnych wyborach na wójta gminy, zaś później proponuje swoje poparcie Dudzie w zamian za stanowisko zastępcy wójta.

Radni gminy Wilkowyje (m.in.):

Przypisy

  1. Odc. 27 "Płomień duży i mały": Więcławski stwierdza, że w sprawie odbudowy spalonej knajpy rada zagłosuje tak, jak wójt wskaże.
Advertisement