Ranczopedia
Advertisement

Jak edytować Ranczopedię? Jak napisać dobry artykuł - poradnik Użytkownika

PISZ POPRAWNIE POD KAŻDYM WZGLĘDEM - ORTOGRAFIA, STYLISTYKA I GRAMATYKA SĄ WAŻNE!!!!


Tworzenie nowego artykułu

Kiedy tworzysz nowy artykuł, upewnij się:

  1. Czy na pewno nie dublujesz tego samego artykułu. Sprawdź przez wyszukiwarkę, wpisz prawdopodobne frazy dotyczące rzekomo nieistniejącego hasła.
  2. Czy nazwa nowej strony nie ma literówek, czy jest poprawna stylistycznie, gramatycznie, ortograficznie.
  3. Czy nazwa nowej strony odpowiada zawartości artykułu (w myśl - im prościej, tym lepiej)
  4. Czy masz chociaż zalążki informacji na temat opisywanej postaci/obiektu itp.
  5. Czy da się o tym czymś napisać sensowny artykuł, który nie będzie zaśmiecał naszej Ranczopedii

Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś TAK, możesz przejść do tworzenia i edycji artykułu.

Tworzenie/edycja artykułu o postaci

Wstęp

Sensowne przedstawienie ogólnikowe postaci - imię, nazwisko, przezwisko, aktor odtwarzający rolę, krótka i zwięzła charakterystyka (maksymalnie kilkanaście zdań). To pozwoli pobieżnie oswoić się czytelnika z treścią artykułu i upewni go o właściwie wpisanej nazwie postaci.

Przykłady dobrych wstępów:

Serie

Pisz chronologicznie, uwzględniaj wszystkie wydarzenia, ale tylko te, które dotyczą opisywanej postaci. Staraj się nie mylić wydarzeń z różnych serii, pisz rozbudowane, poprawne zdania, skup się także na przeżyciach danej postaci. Linkuj tylko te obiekty, które zostały wymieniona po raz pierwszy.

Przykłady dobrze wypełnionych "serii":

Jeśli chodzi o film "Ranczo Wilkowyje" - pomimo, że wydarzenia w nim zawarte odbywają się pomiędzy II a III serią, opis zdarzeń umieszczamy już pod wypełnionymi "seriami", ponieważ jest to odrębna opowieść.

Cytaty

Umieszczaj tylko najważniejsze lub najśmieszniejsze cytaty, uważaj na chronologię i poprawny zapis. Jeżeli postać mówi do innej postaci, zaznacz to. Jeśli pada on w jakimś charakterystycznym momencie, dodaj numer serii. W cytatach i opisach, słowa "pan/pani", "tobie", "ci", "panu/pani", pisz małą literą - wynika to z zasad języka polskiego. Zatem w zdaniu: "Czerepach, tobie to chyba jakieś tornado pod tą peruczką przeleciało", "t" w "tobie" będzie napisane małą literą.

Dobre cytaty:

Ciekawostki

Umieszczaj tu informacje ciekawe, które powszechnie mogą być nie wiadome. Nie wpisuj banałów i rzeczy oczywistych. Ciekawostki zawsze umieszczaj na końcu artykułu.


Dalsza część artykułu cały czas jest w budowie. Proszę o pomoc w jego tworzeniu i wyrozumiałość

Aniciawaszka 16:47, sty 1, 2012 (UTC)