Ranczopedia
Advertisement

RANCZOPEDIA: ZASADY UŻYTKOWANIA FANDOMU

WSTĘP

Aby zapewnić, że wszyscy użytkownicy chcący w dobrej wierze wnosić wkład na wiki mogą to robić, od 1 kwietnia następujące zasady dotyczące nakładania blokad na wiki będą obowiązywały globalnie i wszystkie wiki będą zobligowane do ich przestrzegania:

Zasady na wiki muszą być zdefiniowane i łatwe do znalezienia. Zasady nie mogą także naruszać Zasad Użytkowania Fandomu lub być nadmiernie restrykcyjne. Blokady można nakładać jedynie w związku z naruszeniem określonego regulaminu lub Zasad Użytkowania Fandomu. Członkowie społeczności muszą być traktowani z szacunkiem. Nadużywanie statusu administratora w celu dokuczania innym członkom społeczności nie będzie tolerowane. Naruszenie tej polityki może poskutkować odebraniem lokalnych uprawnień administratora, a w skrajnych sytuacjach także podjęciem dodatkowych działań dyscyplinarnych. Wiki nie należą do administratorów, do biurokratów ani do założyciela. Wiki należą do społeczności. Administrator posiada wiele specjalnych uprawnień na platformie wiki, ale nie ma prawa do prześladowania innych członków społeczności lub nawet całkowitego wykluczenia ich bez dobrego powodu, używając do tego swojego lokalnego autorytetu.

Jeśli jesteś dobrym administratorem, który blokuje tylko z dobrych pobudek (a tacy stanowią absolutną większość), jedyną zmianą, jaka będzie cię dotyczyć, będzie wymóg umieszczenia strony z zasadami na twoich wiki.

Polityka ta ma na celu zapewnić, że blokowanie jest ściśle związane z innymi zasadami; więc użytkownicy mogą zrozumieć jakie zachowanie może być akceptowane, a blokady mają sens. Interwencje helperów lub personelu będą mieć miejsce tylko w przypadku trwającego problemu dotyczącego blokad niezwiązanych z zasadami stworzonymi na wiki.

Blokady powinny być nakładane, aby egzekwować przestrzeganie zasad w dobrej wierze, nie jako twoja pierwsza reakcja na nowego użytkownika, który odnalazł społeczność i próbuje się zaangażować, mając dobre chęci i popełniając pierwsze błędy. Edukacja zawsze powinna być pierwszym odruchem w takiej sytuacji. Link do strony z zasadami z ostrzeżeniem to doskonały pierwszy krok, gdy napotkasz początkującego edytora, który nie do końca sobie radzi, ale który może przekształcić się w fantastycznego członka społeczności. [1]

ZASADY UŻYTKOWANIA FANDOMU

 • Członkowie społeczności muszą być traktowani z szacunkiem. Nadużywanie statusu administratora w celu dokuczania innym członkom społeczności nie będzie tolerowane.[2]
 • Naruszenie tej polityki może poskutkować odebraniem lokalnych uprawnień administratora, a w skrajnych sytuacjach także podjęciem dodatkowych działań dyscyplinarnych.[3]
 • Wiki nie należą do administratorów, do biurokratów ani do założyciela. Wiki należą do społeczności. Administrator posiada wiele specjalnych uprawnień na platformie wiki, ale nie ma prawa do prześladowania innych członków społeczności lub nawet całkowitego wykluczenia ich bez dobrego powodu, używając do tego swojego lokalnego autorytetu.[4]
 • Zakazane jest wszelkiego rodzaju spamowanie, wandalizowanie, usuwanie treści stron, wypisywanie na stronach błędnych informacji, szczególnie celowo.
 • Zakazane jest spamowanie i wandalizowanie obrazami, grafikami, filmami, muzyką oraz wszelkimi innego rodzaju multimediami. Dobieranie multimediów do artykułów powinno być przemyślane i rozsądne.
 • Zakazane jest reklamowanie lub wklejanie linków do stron niezwiązanych z
 • Edytorzy są bezwzględnie zobowiązani do używania poprawnego pod względem gramatycznym, interpunkcyjnym i stylistycznym języka polskiego (styl encyklopedyczny).
 • Zakazane jest dublowanie stron, masowe tworzenie niepotrzebnych stron bez treści lub z bardzo ubogą treścią, stron nie na temat serialu Ranczo i tematów związanych z Ranczopedią oraz tworzenie stron wprowadzających w błąd czytelników
 • Zakazana jest wszelka agresja słowna lub wojny edycyjne oraz zachowania, które obrażają innych Użytkowników. Wszyscy są zobowiązani do zachowania wzajemnego szacunku wobec siebie.
 • Administracja zastrzega sobie możliwość wprowadzania poprawek do Zasad Użytkowania Fandomu w razie potrzeby.

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD UŻYTKOWANIA FANDOMU

 • W przypadku drobnych, lecz powtarzających się naruszeń zasad Administracja zostawia na Tablicy Usera pouczenie o nieprzestrzeganiu Zasad, w myśl działania w dobrej wierze.
 • W przypadku, gdy upomnienie i ewentualna dyskusja nie odniesie skutku, Administracja nałoży na Użytkownika blokadę adekwatną do problemów, które powstały na skutek działań ww. Usera - do miesiąca - bardzo krótka blokada; do 3 miesięcy - krótka blokada; do 1 roku - długa blokada; na zawsze - blokada permanentna.
 • W przypadku, gdy Użytkownik wandalizuje Ranczopedię na dużą skalę lub jest sprawcą tzw. ataku (niszczenie/wandalizowanie wielu artykułów w krótkim czasie) - Administracja nakłada na niego blokadę na stałe bez możliwości jej zdjęcia.
 • Jakiekolwiek formy agresji wobec Administratorów podczas dyskusji związanej z upominaniem Użytkownika na temat nieprzestrzegania Zasad Użytkowania Fandomu skutkuje blokadę nie krótszą niż 1 rok.


W RAZIE WĄTPLIWOŚCI

 • wyraź swoją opinię na Forum lub na tablicy Administratorów.

Przypisy