Ranczopedia
Advertisement

Bscap0030.jpg
Bscap0028.jpg
WieśćG1.JPG

Wieść Gminna – gazeta założona i prowadzona przez Witebskiego na zlecenie Wójta. Na początku Wójt obiecuje niezależność gazety. W pierwszym numerze polonista w stanie gorączki wypisuje wyniki ulicznej sondy na temat wójta. Gdy Kozioł dowiaduje się, jakie rzeczy na jego temat zostały wypisane w gazecie, przed wydaniem drugiego numeru – ku niezadowoleniu Witebskiego – wnosi do artykułów swoje „poprawki”, de facto cenzurując je. Gazeta kończy swoją działalność kiedy Wójt dowiaduje się, że Tomasz jest też redaktorem konkurencyjnej Wieści Parafialnej. Zostają wydane tylko trzy numery gazety.

Zobacz też